Уроци по математика
за 8. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците по математика за 8. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

Индивидуални уроци по математика

за 8. клас и помощ в училище

Уроци за 8. клас

Математиката, която е включена в учебната програма за 8. клас включва много нови знания и понятия, които децата трябва да усвоят. Това изисква много усилия, старание и постоянство. Изберете нашето обучение за ученици в 8. клас и бъдете сигурни, че вашето дете ще успее да научи всичко, заложено в учебната програма по математика.

Какво трябва да знаете?

Задължително трябва да знаете, че обучението по математика е градивно спрямо предходната година, което означава, че вашето дете ще се сблъска с нови математически понятия и по алгебра, и по геометрия. Тяхното усвояване ще ви осигури спокойствие, че през следващата учебна година детето няма да има пропуски от 8. клас и ще надгражда своите знания постепенно.

Индивидуални уроци

Възползвайте се от индивидуалните уроци по математика, които ще проведем с индивидуален график, създаден само за вашето дете. Можете да се регистрирате за целогодишно обучение, което да допълва учебния процес в училище или детето да работи върху конкретни теми и задачи, които не разбира. Всичко зависи от вашите предпочитания, а целта е обща – математиката за 8. клас да бъде максимално научена и усвоена.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 8. клас

Материали 

В 8. клас учениците ще получат над 60% нови знания по математика през цялата учебна година в училище. Нашата цел е тези нови понятия да бъдат усвоени. Учениците работят с учебни материали, които надграждат учебното съдържание в училище с цел максималното усвояване на новите знания.

Учебното съдържание

Учениците в 8. клас ще започнат да изучават вектори, триъгълник и трапец, квадратен корен и квадратни уравнения, окръжност, рационални изрази, вписани и описани многоъгълници, еднаквости в равнината. С нашите уроци можете да изберете целогодишно обучение или частни уроци върху конкретен раздел, с който вашият ученик не успява да се справи.  

Помощ в училище

Нашите уроци за ученици в 8. клас ще ви помогнат за получаване на отлични оценки в училище, както и за изграждане на учебни навици по математика. Използват се много домашни работи, типови задачи, съобразени с учебното съдържание, заложено от Министерството на образованието и науката.

Индивидуални уроци

Математиката в 8. клас може да бъде и забавна

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебното съдържание по математика за 8. клас включва:

1

Основни комбинаторни понятия

○ Умножение и събиране на възможности.
○ Пермутации, вариации и комбинации.

2

Вектори

○ Вектор.
○ Събиране и изваждане на вектори. Свойства.
○ Умножение на вектор с число. Свойства.

3

Триъгълник и трапец

○ Делене на отсечка в дадено отношение.
○ Средна отсечка в триъгълник.
○ Медицентър на триъгълник.
○ Трапец. Равнобедрен трапец.
○ Средна отсечка (основа) на трапец.

4

Квадратен корен

○ Ирационални числа. Квадратен корен.
○ Свойства на квадратните корени.
○ Действия с квадратни корени.
○ Сравняване на ирационални числа, записани с квадратни корени.
○ Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени.
○ Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени. 

5

Квадратни уравнения

○ Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения.
○ Формула за корените на квадратното уравнение.
○ Съкратена формула за корените на квадратното уравнение.
○ Разлагане на квадратния тричлен на множители.
○ Биквадратно уравнение.
○ Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни.
○ Зависимости между корените и коефициентите на квадратното уравнение. Формули на Виет.
○ Приложение на формулите на Виет.
○ Моделиране с квадратни уравнения.

6

Окръжност

○ Окръжност. Взаимни положения на точка и окръжност.
○ Взаимни положения на права и окръжност.
○ Допирателни към окръжност.
○ Централни ъгли, дъги и хорди.
○ Диаметър, перпендикулярен на хорда.
○ Вписан ъгъл.
○ Периферен ъгъл.
○ Ъгъл, чийто връх е вътрешна точка за окръжност.
○ Ъгъл, чийто връх е външна точка за окръжност.
○ Взаимно положение на две окръжности.
○ Общи допирателни на две окръжности.

7

Рационални изрази

○ Рационални дроби. Дефиниционно множество.
○ Основно свойство на рационалните дроби. Съкращаване и разширяване на рационални дроби.
○ Привеждане на рационалните дроби към общ знаменател.
○ Събиране и изваждане на рационални дроби.
○ Умножение, деление и степенуване на рационални дроби.
○ Преобразуване на рационални изрази.
○ Дробни уравнения.
○ Моделиране с дробни уравнения.

8

Вписани и описани многоъгълници

○ Окръжност, описана около триъгълник.
○ Окръжност, вписана в триъгълник.
○ Външновписани окръжности.
○ Ортоцентър на триъгълник. Забележителни точки в триъгълника.
○ Четириъгълник, вписан в окръжност.
○ Четириъгълник, описан около окръжност. 

9

Еднаквости в равнината

○ Осева симетрия.
○ Ротация.
○ Централна симетрия.
○ Транслация. 

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по математика
за ученици в 8. клас

Курсовете помощ в училище и извън класните дейности по интереси включват един, два или три модула по избор. Таксите за уроците се заплащат на срок или учебна година.

Първи срок

280 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • Първи срок Математика

Втори срок

# 280 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • Втори срок Математика

Първи срок

# 540 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • Математика и български език

Втори срок

# 540 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • Математика и български език

Нашите уроци по математика в 8. клас имат за цел предоставяне на поддържащо обучение през цялата учебна година. Вижте информация за условията за индивидуално обучение по математика и се възползвайте от извънкласните занимания по математика.

ПРИМЕРЕН ГРАФИК
НА ЗАНИМАНИЯТА

ПЪРВИ И ВТОРИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИ от 8. клас

Математика, Български език, Арт школа, Уроци по пиано, Уроци по китара, Клуб "Шахмат”,
Клуб “Фотография”, Клуб “Дигитално рисуване”

КЛАСОВЕ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪКВСЕКИ ДЕН
8. клас
първа смяна
БЪЛГАРСКИ
09:00 - 10:30
МАТЕМАТИКА
09:00 - 10:30
БЪЛГАРСКИ
09:00 - 10:30
МАТЕМАТИКА
09:00 - 10:30
АРТ ШКОЛА
от 16:30
8. клас
първа смяна
БЪЛГАРСКИ
10:30 - 12:00
МАТЕМАТИКА
10:30 - 12:00
БЪЛГАРСКИ
10:30 - 12:00
МАТЕМАТИКА
10:30 - 12:00
ШАХ ШКОЛА
от 16:30
8. клас
втора смяна
БЪЛГАРСКИ
14:00 - 15:30
МАТЕМАТИКА
14:00 - 15:30
БЪЛГАРСКИ
14:00 - 15:30
МАТЕМАТИКА
14:00 - 15:30
ЕТИКЕТ И ОБЩУВАНЕ
от 16:30
8. клас
втора смяна
БЪЛГАРСКИ
15:30 - 17:00
МАТЕМАТИКА
15:30 - 17:00
БЪЛГАРСКИ
15:30 - 17:00
МАТЕМАТИКА
15:30 - 17:00
И ДРУГИ 
от 16:30

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по математика е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 8. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 8. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 8. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!

Математика за 8. клас

Всичко може да стане ясно и разбираемо сега

УЧЕБНА БАЗА

Всички частни уроци и курсове по математика за 8. клас се провеждат в центъра за подготовка и учебната база на Родина

Адрес:

гр. София 1202, ул. Клокотница 29

Телефон:

0700 1 84 48 или +359 887 099 730

E-mail:

students@rodina-bg.com

© 2020 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени.