, .

.

Начало За нас Курсове за 7 клас Курсове за Матура Курсове за УНСС Кандидат-студентски Езикови курсове За контакт
КУРСОВЕ
Химия
Биология
История
География
Литература
Математика
Езикова култура
Английски език

Новини
Информация за записвания през учебната 2007/2008
12.10.2007
  

Кандидатстудентски курс по Биология

Биологията като наука за живота изучава строежа и функциите на живите организми, разпространението, произхода и развитието, връзките между тях, неживата природа и мн. др. Биологията включва голямо разнообразие от области:

8 клас
Тъкани, Опорно-двигателна система, Вътрешна течна среда
Мускули, Сърце и кръвоносни съдове, Дихателна система
Кръв, Храносмилателна система, Отделителна система
Полова система, Нервна система, Сетивни системи
Ендокринна система, Зрителна и слухова сетивни системи
Висши функции на нервната система

9 и 10 клас
Липиди, Белтъци, Нуклеинови киселини, Надмолекулни компл.
Вируси, Клетъчни мембрани, Едномембранни клетъчни органели
Двумембранни клетъчни органели, Прокариотна, Еукариотна
Метаболизъм, Катаболизъм, Анаболизъм, Репликация
Реализиране на генетичната информация, Делене на клетката,
Мейоза, Закономерности в унаследяването на признаците
Взаимодействие между гените, Жизнен цикъл
Изменчивостта като свойство на организмите
Генетика на човека, Размножаване при животните и човека
Индивидуално развитие при животните и човека
Доказателства за еволюцията на организмите, Микроеволюция
Основни насоки и пътища на еволюционния процес
Еволюция на човека, Среди на живот, Популации, Биоценози
Взаимодействия между популациите в биоценозата, Поведение
Екосистеми, Изменчивост и развитие на екосистемите

Задачата на курса е задълбочената подготовка върху целия материал по Биология от учебната програма – 8 до 10 клас, включен в изпитните конспекти на Медедицинския университет - София, Софийския университет, Лесотехническия институт, както и медицинските ВУЗ в Пловдив, Стара загора, Плевен и Варна и др. Материалът се разглежда по теми, като първоначално се прави теоретичен преговор.

Целта на подготовката е да се усъвършенстват познанията и уменията на кандидат-студентите, решавайки се примерни изпитни теми, както и такива, които вече са били давани на кандидатстудентските изпити в посочените университети.

Курсът се води от преподаватели по Биология - дългогодишни участници в комисията за оценка на кандидатстудентския изпит по биология за Медицинския университет - София.

Предлагат се три вида курсове:
Целогодишни
Полуинтензивни
Интензивни


Групите са от 6-8 кандидат-студента.
Предлагаме и индивидуално обучение.

©2020 Всички права запазени Начало Начало Начало Начало Начало Курсове за Матура Кандидат-студентски Езикови курсове