Курс, Математика, уроци по математика, кандидатстудентски курсове по математика, курсове, 7 клас, курсове по български език, литература и математика, подготовка за кандидатстване в, .

Всичко за образованието в България - Курсове по математика за кандидатстване в елитните гимназии, кандидатстудентски курсове, езикови курсове, курсове по математика, списък на учебните заведения в България, справочник на частните училища, новини за о.

Начало За нас Курсове за 7 клас Курсове за Матура Курсове за УНСС Кандидат-студентски Езикови курсове За контакт
КУРСОВЕ
Химия
Биология
История
География
Литература
Математика
Езикова култура
Английски език

Новини
Информация за записвания през учебната 2007/2008
12.10.2007
  

Кандидатстудентски курс по
МАТЕМАТИКА

Курсът по Математика е съобразен с изискванията на МОН и всички висши учебни заведения, както и с новия изпитен формат (Матура). Заниманията са насочени към развиване на умения за правилен подбор на методи за решение на зададена задача. Предметът обхваща голямо разнообразие от раздели:

І.Алгебра и анализ
Естествени числа. Цели числа. Реални числа.
Формули за съкратено умножение. Коренуване. Ирационални изрази.
Уравнения. Еквивалентни уравнения. Неравенства.
Уравнения от първа степен с едно неизвестно.
Неравенства от първа степен и втора степен.
Степен с реален показател. Показателна функция.
Тригонометрични функции.
Числови редици. Аритметична и геометрична прогресия.
Числови функции. Четни, нечетни, периодични функции.
Уравнения, неравенства и системи уравнения от смесен тип.
Комбинаторика.

ІІ. Геометрия
Основни понятия в геометрията.
Еднаквост. Признаци за еднаквост на триъгълници.
Окръжност. Допирателна към окръжност.
Теорема на Талес. Свойства на ъглополовящите в триъгълник.
Теорема на Питагор. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.
Теорема за трите перпендикуляра. Ъгъл, определен от две равнини.
Многостени. Призма, паралелепипед, пирамида, пресечна пирамида.
Комбинации от тела. Сечения на многостени и ротационни тела с равнина.
Екстремални геометрични задачи.

Задачата на курса е задълбочена подготовка върху целия материал по Математика от учебната програма – 8 до 12 клас, включен в изпитните конспекти на Софийския университет, УНСС, ТУ и др. Материалът се разглежда по теми, като първоначално се прави теоретичен преговор и се решават основни встъпителни задачи.

Целта на подготовката е да се усъвършенстват познанията и уменията на кандидат-студентите и зрелостниците, решавайки примерни изпитни теми и тестове, както и такива, които вече са били давани на кандидатстудентските изпити в посочените университети.

Курсът се води от преподаватели по Математика - дългогодишни участници в комисията за оценка на кандидатстудентския изпит по Математика.

Предлагат се три вида курсове:
целогодишен
полуинтензивен
интензивен


Групите са от 6-9 кандидат-студента.
Предлагаме и индивидуално обучение.

©2020 Всички права запазени Начало Начало Начало Начало Начало Курсове за Матура Кандидат-студентски Езикови курсове